Papurau rholio

Daliwch ati i rolio, rholio, rholio ...

Papurau rholio gan Rizla, papurau rholio gan RAW, ynghyd â chynghorion rholio ac ategolion rholio, conau seiclon, matiau rholio, blychau llwch, ynghyd ag ategolion ysmygu eraill y gallai fod eu hangen arnoch i fynd ar drywydd y rholio perffaith hwnnw gyda'r tybaco mân yr ydych yn ei hoffi. 

P'un ai yw'r rizlas â chod lliw neu frand naturiol dilys RAW mae angen ffit ysgafnach arnoch chi ar gyfer eich cyflwyno'n berffaith, beth am roi cynnig ar clipiwr yn ysgafnach, yn eiconig iawn ac mae'r rhai metelaidd yn chwaethus iawn

Papurau rholio