Offer ac ategolion dabbio

Mae dab fab yn dechrau gydag offeryn cŵl wedi'i wneud o wydr dosbarth (neu fetel)

Os ydych chi'n mynd i dab yna mae angen offer dabio arnoch chi. Offeryn gwrthsefyll gwres hir yw teclyn dabber neu dab gyda phen pigfain miniog neu sgwp rydych chi'n ei ddefnyddio i godi'ch dwysfwyd a gosod y dwysfwyd ar wyneb poeth eich ewin neu'ch glec. Gallwch gael teclyn dabber sydd â chap carb ar ben arall yr offeryn, mae'r cap carb hwn yn helpu i reoleiddio llif aer trwy eich rig.

Gall y dewis o ddeunydd ar gyfer eich teclyn dabio fod yn ddewis personol neu fel y dywed rhai selogion y dylech fod â'r offeryn cywir ar gyfer y swydd iawn bob amser. Os yw'ch dwysfwyd yn frau, efallai y byddwch am gael teclyn dabio gwydr gyda phen di-fin i dorri'ch chwalfa'n ddarnau llai. Os oes gennych sylwedd olewog neu cwyraidd efallai y byddwch am gael teclyn dab gyda sgŵp neu ddiwedd tebyg i lwy.


Offer ac ategolion dabbio