Gofal Croen CBD

Mae astudiaethau wedi awgrymu bod gan gynhyrchion gofal croen CBD eiddo sy'n cynnwys:
  • Gall canlyniadau gwrthlidiol ddigwydd wrth eu rhoi ar y croen, a allai helpu i leddfu cyflyrau croen fel ecsema, soriasis neu acne.
  • Gall cymhwysiad amserol helpu i leddfu dolur cyhyrau.
  • Rhowch ryddhad rhag llosg haul a brathiadau pryfed.
  • O bosibl yn lleihau cynhyrchiant sebwm (olew) gormodol, a allai helpu i leihau smotiau.
  • Efallai y bydd yr eiddo gwrthocsidiol a awgrymir yn helpu gyda llinellau cain a heneiddio.
Pwrpas bwriadedig CBD yw ei ddefnyddio fel ychwanegiad naturiol. Ni ddylai CBD ddisodli unrhyw feddyginiaeth a ragnodir yn ffurfiol gan weithiwr proffesiynol meddygol. Nid yw'r cynhyrchion CBD a werthir trwy ein gwefan wedi'u bwriadu ar gyfer diagnosis, triniaeth, iachâd nac fel ataliad ar gyfer unrhyw glefyd. Ymgynghorwch â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol bob amser cyn cymryd unrhyw gynhyrchion CBD rhag ofn y bydd unrhyw sgîl-effeithiau neu gymhlethdodau posibl, cyn defnyddio unrhyw gynnyrch neu baratoi cynllun triniaeth ar gyfer unrhyw salwch neu gyflwr.
Gofal Croen CBD