Pecynnau Vape tafladwy

Pecynnau vape gwerth gwych y gallwch eu defnyddio a'u taflu ar ôl i chi orffen. Yn dda ar gyfer rhoi cynnig ar anweddu blasau cyffredinol neu newydd. Maent yn hynod arwahanol, bach, ysgafn a chludadwy; mae llawer heb fod yn fwy na beiro neu bensil; maent yn ffitio'n hawdd i boced siaced, bag llaw neu debyg.

Gallwch gael pod vape tafladwy gyda 1000 o byllau am lai na £ 12.00 neu lai na phris pecyn o 20 sigarét. Mae sigarét ar gyfartaledd yn para tua 15 pwff; gallai un vape bara'r hyn sy'n cyfateb i 65-70 sigarét. Mae hynny'n dipyn o arbediad