Bysiau Ash

Mae defnyddio blwch llwch gymaint yn fwy mireinio na fflicio'ch lludw ar y llawr, felly ewch ymlaen; cael eich hun yn glasur neu'n newydd-deb, metel neu wydr yw'r blwch llwch.

Fel y dywed ar un o flwch y blwch llwch "Mai dim ond y lludw gorau sy'n gorffwys yn y blwch llwch RAW hwn - DIM SCHWAGS OS GWELWCH YN DDA"

Anelwch bob amser am y lludw gorau ym mha bynnag flwch llwch rydych chi'n fflicio ynddo.

Bysiau Ash